JSNorge-43.jpg

REFERANSER

Våre referanser

Park & Anlegg: Arbeidsvarsling og grunnarbeid.
QPS AS: Fuging av betongelementer, trikkespor og asfaltsprekker 
Aurskog-Høland Kommune: Vedlikehold, kantklipping, klipping, flytting, trefelling, montering, stikksetting, snømåking,
1. kontraktør graving VA, diverse oppdrag.

Fet kommune: Grunnarbeid, flytting, gressklipping

Akershus fylkeskommune: Kulturminne graving 

Hedmark fylkeskommune: Kulturminne graving 
Hafslund Nett As: Linjerydding
Statens Vegvesen: Skogrydding, viltsikring, trafikksikring, Vedtakssøknader og sjakting for arkeologiske registreringer.
Mesta AS: Skogrydding, viltsikring, snørydding, trafikksikring og kantklipping
Norsk Wavin AS: Fabrikk og lager
Vaktmester Kompaniet AS: Trefelling og vedlikehold
Hab Constructions: Trefelling / skogsarbeid
Universitetet i Oslo: Arkeologiske utgravinger
Railcom: Skinne, sviller og kabelarbeid

Cempro: Sprøyte betong i tunnel 

Veidekke: Grunnarbeid

Huser entreprenør: Grunnarbeid

AF gruppen: Grunnarbeid 
BMO - Arbeid tunell, hjelpemannskap
Baneservice - Arbeid tunnell, hjelpemannsakp
Park & Anlegg, grunnarbeid, myrrestaurering.

Og mye mer. 

Flere referanser kan gis på forespørsel