Vi i Aurskog Høland Bygdeservice ønsker å gjøre en forskjell for våre eiere, kunder, utøvere, ansatte og lokalsamfunnet som helhet.

Vi tilbyr gjerne vårt varierte spekter av tjenester til borettslag, næringsliv, kommune eller private som ønsker seg en solid samarbeidspartner for utvendig vedlikehold av bygningsmasse eller utearealer. Vi kan også utføre tjenester for hytteeiere og privatkunder i vårt nærområde.

 

Vi tilbyr en mengde tjenester du kan ha behov for. Nevnes kan: 

Vaktmestertjenester, vedlikeholdstjenester/snekring, snømåking, strøing, takmåking og istappfjerning,

gressklipping, kantklipping og fjerning av løv, bortkjøring og avfallshåndtering, 

renhold av trappeoppgaver og korridorer, renhold, hovedvask og faste oppdrag, beplantning og anleggsgartner-tjenester,

trefelling, beskjæring og fjerning av stubber, vedlikehold og ettersyn av tekniske installasjoner, ekstrabemanning innen bygg og anlegg.

JSNorge-43.jpg