Vedlikeholds- og vaktmestertjenester

Mange bedrifter, sameier og borettslag har oppdaget at det er lurt å la et eksternt firma ha ansvar for jevnlig tilsyn og vedlikehold.

Her er en oversikt over hva vi kan hjelpe med:

 • Renhold av fellesarealer

 • Temperære tjenester i fellesarealer

 • Utvendig renhold (spyling,feiing)

 • Fjerning av søppel

 • Sjekk og skift av lyskilder

 • Renhold av avfallsrom og utstyr

 • Vedlikeholdsoppgaver

 • Flytting/Montering av kontorer

 • Beskjæring av hekker og planter

 • Gressklipping

 • Tilsyn

Vi kommer gjerne på en gratis befaring