Status hos og retningslinjer

Siste oppdatering Korona: Vi har tilnærmet normal drift  - og forholder oss til nasjonale retningslinjer. Oppdrag som trefelling,  bemanning, graving, vår - og sommer vedlikehold, maleoppdrag  håndteres som normalt til normale åpningstider/inngåtte avtaler.

 

Vår kontorstab er tilgjengelig på telefon og epost og vi tar i mot besøk innenfor nasjonale retningslinjer.

Vedrørende hjemmetjenesten: Vi vil på generell basis være svært forsiktige med renhold/maling hjemme hos sårbare kunder, dette avtales enkeltvis og retningslinjer for hygiene og smittevern respekteres strengt.

 

Vi kan ikke utføre oppdrag hos kunder i karantene. Har dere spørsmål - kontakt oss på 63 85 65 95 eller post@ahbygdeservice.no

VI ØNSKER Å VERNE VÅRE KUNDER OG ANSATTE MOT KORONA SMITTE

Vi føler alle på trykket angående virusspredningen, påkrevde og anbefalte tiltak.

Vi har et ansvar for å ta situasjonen alvorlig, og bidra til å minimere faren for smitte. Vi følger derfor situasjonen forløpende og etablerer tiltak iht anbefalinger.

For oss er det viktig at vi klarer og ivareta deg som kunde på best mulig måte i denne situasjonen. I en vurdering ut ifra dette er det besluttet at vi har opprettet sikkerhets soner i våre lokaler - som smitteverntiltak.

VED BESØK RING DERFOR PÅ KLOKKEN RETT INNENFOR DØREN (MERKET)

Dette for å sikre at vi ikke blir utsatt for unødvendig smitte og satt ut av spill til og håndtere deres henvendelser.
OM KONTORET MÅ STENGE er vi operativ på hjemme kontorløsning med nødvendige tilganger.

Vi anmoder dere til og ta så mye som mulig med oss igjennom
telefon 63 85 65 95
og mail post@ahbygdeservice.no

Vi vil prøve og ivareta våre kunder på beste mulig måte når dere er hos oss og holder deg fortløpende oppdatert.

Hilde Øverby, daglig leder.